Prosektorium


Nasze prosektorium wyposażone jest w salę sekcyjną, salę do ubierania, kosmetyki, balsamacji zmarłych oraz komory chłodnicze i biuro. Wyposażone jest w niezbędne urządzenia i sprzęt do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przygotowywania zmarłych do pogrzebu.

W celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności śmierci prokuratura lub też policja zleca medykom sądowym przeprowadzenie oględzin zewnętrznych lub też autopsji sądowo-lekarskiej.