Biuro Cmentarza Parafialnego


Nasz Zakład Pogrzebowy sprawuje zarząd nad cmentarzem parafialnym przy ul. Lwowskiej w Chełmie. Zadaniem naszym jest zachowanie porządku i dbałość o estetykę cmentarza.

Informujemy, że w przypadku grobów murowanych i ziemnych po 20 latach użytkowania należy uiścić opłatę w wysokości 500 zł. w Kancelari Parafii Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie. Opłata wynika z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i wnoszona jest za użytkowanie miejsca pochówku przez kolejne 20 lat.

Biuro Cmentarza Parafialnego w Chełmie przy ul. Szpitalnej 49

tel. 82-564 36 07 kom. 602 469 287

Kierownik cmentarza: Roman Kołtun tel. 609 924 913

Wyszukiwarka grobów