Kremacja


Nasza firma jest w stanie przeprowadzić kremację w ciągu kilku godzin. O całkowitych kosztach kremacji informujemy pod nr tel. 82 564 36 07.

Tradycyjny pogrzeb jest w Polsce najczęstszą formą pochówku. Jednak coraz większym powodzeniem cieszy się kremacja, czyli spopielanie ciał.

Kremacja czyli proces spopielania zwłok zmarłych ma długą tradycję. Pierwsza współczesna spopielarnia powstała w Mediolanie w 1873 roku. Kremacja dokonywana jest z zachowaniem wszystkich norm etycznych. Spopielenia ciała osoby zmarłej nie zabrania Kościół katolicki (kanon 1176 par. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.).

Ciało spalane jest w piecach krematoryjnych w temperaturze 800-1200 stopni Celsjusza. Po spaleniu prochy są rozdrabniane w specjalnym urządzeniu, a potem umieszczane w urnie. Urnę z prochami chowa się w grobie na cmentarzu, na polu urnowym lub w kolumbarium czyli zbiorowym grobowcu z niszami na urny.

Kremacja zwłok nie jest możliwa w każdym przypadku. Z odmową spotkamy się, gdy osoba ma wszczepiony rozrusznik serca, a nie został on usunięty z ciała. W takim przypadku nasz pracownik usunie go. W trumnie bezwzględnie nie można umieszczać przedmiotów zawierających akumulatory lub baterie.

Kremację zwłok można przeprowadzić w dwóch wersjach: z obecnością rodziny lub bez niej. Kościół katolicki nie sprzeciwia się spopielaniu zwłok, o ile nie została celowo wybrana z pobudek przeciwnych religii. Dlatego obrzędy pogrzebowe w niczym nie różnią się od tych stosowanych przy tradycyjnym chowaniu zmarłych w trumnach.

Po wykonaniu kremacji, wydawany jest protokół spopielenia zwłok.

Linki do stron zewnętrznych:

Zezwolenie na kremację - Krematorium Memento Stalowa Wola Zezwolenie na kremację - Krematorium Wyszków Zezwolenie na kremację - Krematorium Czerniejów Zezwolenie na kremację - Krematorium Radom