Mistrz ceremonii pogrzebowej


Świecka Ceremonia Pogrzebowa

Pogrzeb świecki, czyli niereligijna ceremonia pogrzebowa, która często nazywana jest humanistyczną. Ceremonia świecka charakteryzuje się bogatą obrzędowością, na którą składają się między innymi przemówienia, pochód żałobny, wystawienie zwłok na widok publiczny, czy koncert muzyki poważnej.

Pogrzeb świecki prowadzony jest przez mistrza ceremonii, a nie, jak w przypadku pogrzebu wyznaniowego przez księdza lub pastora.

To mistrzowie ceremonii dbają o scenariusz, a także o odpowiedni przebieg pogrzebu. W Polsce jest ich niewielu. Należy podkreślić, że osoby te nie mają święceń kapłańskich. Natomiast zawodu można nauczyć się na specjalnym kursie. Mistrz ceremonii swoją pracę rozpoczyna jeszcze przed pogrzebem.

Do jego obowiązków należy bowiem rozmowa-wywiad z rodziną zmarłego na podstawie której musi przygotować wspomnienie o zmarłym. Każde napisane przez mistrza ceremonii wspomnienie i pożegnanie zmarłego trafia do akceptacji rodziny. W czasie trwania pogrzebu, mistrz wygłasza wspomnienie o zmarłym, przygotowuje cały scenariusz uroczystości, a także kieruje nią. Podczas pogrzebu świeckiego mistrz ceremonii ubrany jest w czarną togę, czarny garnitur lub czarny płaszcz.

Najważniejszą częścią pogrzebu świeckiego jest wspomnienie osoby, która odeszła. Zgromadzeni na uroczystości bliscy zmarłego chcą oddać mu hołd, poprzez wspomnienie jego osoby, czynów i zalet. Tekst pożegnania współtworzony jest przez bliskich zmarłego i mistrza, a wygłasza go mistrz ceremonii. Wspomnienie powinno być autentyczne, ale również delikatne, ma przekazać oraz przybliżyć zebranym to, co dla zmarłego było najważniejsze, czym się interesował, co go fascynowało, co kochał i co było jego pasją. Uczestnicząc w pogrzebie wyznaniowym, raczej nie spotkamy się z taką formułą.

Uroczystość rozpoczyna się akcentem muzycznym. Następnie zostaje wygłoszona refleksja o życiu, śmierci i przemijaniu. Przywitanie żałobników i tradycyjny hołd oddany zmarłej osobie, czyli chwila ciszy. Świecka ceremonia kończy się przejściem na cmentarz, gdzie następuje pożegnanie ze zmarłym. Tam też zostaje wygłoszona zasadnicza mowa z przedstawieniem życiorysu osoby zmarłej. Złożenie trumny /urny/ do grobu. Podziękowanie dla wszystkich przybyłych i złożenie kondolencji.

Pogrzeb świecki, bez księdza, skierowany jest do ateistów, agnostyków, a także do osób wierzących, które nie odnajdują się w dogmatach żadnego z funkcjonujących kościołów.

Więcej informacji pod nr telefonu 602 469 287