Biuro Cmentarza Parafialnego

Nasz Zakład Pogrzebowy  sprawuje zarząd nad cmentarzem parafialnym przy ul. Lwowskiej  w Chełmie. Zadaniem naszym jest zachowanie porządku i dbałość o estetykę cmentarza.

 

Ważne:

Informujemy, że w przypadku grobów murowanych i ziemnych po 20 latach użytkowania należy uiścić opłatę w wysokości 500 zł. w Kancelari Parafii Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie. Opłata wynika z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i wnoszona jest za użytkowanie miejsca pochówku przez kolejne 20 lat.

 

Biuro Cmentarza Parafialnego w Chełmie przy ul. Poległych 1

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

tel.  82-542 18 56    kom. 602 373 203 

Kieownik cmentarza Pan Roman Kołtun tel. 609 924 913

 

Wyszukaj grób