Odnowienie pomnika

W zakres usługi wchodzi:

  • szlifowanie mechaniczne wszystkich elementów nagrobka
  • uzupełnienie ubytków i spoin masą szpachlową
  • po okresie stwardnienia masy szpachlowej (około 5-6 dni) następuje polerowanie nagrobka
  • konserwacja nagrobka pastami z parafiną co daje konserwację wgłębną i jest produktem ogólnodostępnym.

Lakierowanie daje tylko efekt powierzchniowy. Nagrobek z lastryko nawet po odnowieniu wymaga konserwacji min. 2 razy w roku.

Koszt odnowienia nagrobka bez wykonywania innych prac ( wymiany zbyt zniszczonych elementów, usuwanie efektu rozsuniętego nagrobka) wynosi 900,00 zł. i jest potwierdzona po wcześniejszym obejrzeniu pomnika.