Kościoły w Chełmie

 

 Parafia Rzymskokatolicka Mariacka
ul. Lubelska 2,
tel. 82 565 24 75, 82 565 68 66

www.bazylika.net

kancelaria czynna w dni powszednie : godz. 9.00 - 11.00, 16.00 - 17.30; soboty: godz. 9.00-11.00 / środa nieczynne/

 

 

 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Rozesłania św. Apostołów

ul. Lubelska 55, tel. 82 565 56 40 

 www.rozesłanie.pl

Kancelaria czynna w dni powszednie 9.00 - 10.00 i 16.00 - 18.00

w soboty od 9.00 - 10.00 w niedziele i święta kościelne nieczynne

 

 

 

 

Klasztor O.O. Franciszkanów

www.franciszkanie.chelm.pl

ul. Reformacka 13 a, tel. 82 565 22 78
kancelaria czynna jest przed i po mszy św.

 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela

ul. Ks. Marcelego Mrozka 2  tel. 82 562 03 57

www.odkupiciel.chelm.pl

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz: 8.00 - 9.00, 15.00 - 16.45, w soboty: godz. 8.00 - 9.00

 

 

 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego

ul.Ks.Zygfryda Berezeckiego 1,

tel. 82 564 07 30
kancelaria czynna w dni powszednie godz. 8.00 - 9.00, 17.00 - 18.00 latem, 16.00 - 17.00 zimą

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przenajświętszej Trójcy
pl. Jana Pawła II 2   tel. 82 563 38 89
Kancelaria czynna codziennie godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 18.00

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Ducha
ul. Grunwaldzka 32,   tel. 82 560 36 42

www.swietyduch.chelm.pl

 

kancelaria czynna poniedziałek-sobota godz. 16.00 - 17.00

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny ul. Szymanowskiego 19

www.rodzinachelm.pl

Kancelaria parafialna czynna:
Poniedziałek – sobota, godz. 16.00-17.00
Niedziela i święta: nieczynna tel: 82 565 96 06

 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza
ul. Koszarowa 16 tel. 82 563 35 33

www.kazimierz-chelm.pl

kancelaria czynna w dni powszednie:

godz. 8.00 - 9.00 i 17.00 - 18.00, zimą 16.00 - 17.00

 

 

 Parafia p.w. Świętej Matki Teresy z Kalkuty ul. Kochanowskiego 36

www.matkateresa.pl

tel.: 82 560 78 98, 693 137 896
kancelaria czynna jest w dni powszednie w godz. 16.30 - 18.30

 

 

 

Parafia Polskokatolicka pw. Matki Bożej Zwycięskiej
ul. Adama Mickiewicza          tel. 82 565 29 94

 

 

 

 

Parafia Prawosławna p.w. Św. Jana Teologa

www.cerkiew.pl

ul. Sienkiewicza 1, tel. 82 56470 44 

 

 

 

 

Kościół Chrześcijan Baptystów ul. Ogrodowa 56 tel. 82 565 44 16
www.baptysci.chelm.pl 

 

 

Kościół Zielonoświątkowy "Dom na Skale"ul. Lwowska 72e

www.domnaskale.pl