Zasiłek pogrzebowy

ZASIŁEK POGRZEBOWY - KOMU PRZYSŁUGUJE?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Osobą taką mogą być członkowie rodziny osoby zmarłej, ale również pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Wysokość zasiłku określa ZUS. Dziś jest to kwota 4000 zł. Wniosek o wypłatę zasiłku należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której on przysługuje. Po tym terminie prawo do otrzymania zasiłku wygasa (szczególny przypadek: ZMARŁY ZAGINIONY). ZUS oraz KRUS zasiłek pogrzebowy wypłaca w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W naszj firmie zasiłek pogrzebowy wypłacany jest przed pogrzebem.
Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.  82 564 36 07

Poniżej - w postaci zestawienia - znajdziesz najważniejsze informacje o zasiłku pogrzebowym. Jeśli natomiast chcesz zapoznać się ze szczegółami i ostatnimi aktualizacjami przepisów, szukaj tu:
-ZUS   ZUS wniosek   -KRUS   -KRUS wniosek