Cennik opłat


Cennik opłat cmentarnych pobieranych przez Kancelarię Parafii pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Lp Rodzaj usługi Cena
1 Opłata na użytkowanie grobu na dalsze 20 lat 500,00 zł
2 Zezwolenie na postawienie pomnika 400,00 zł
3 Zezwolenie na otwarcie grobu 100,00 zł
4 Zezwolenie na pogłębienie o 1 miejsce 400,00 zł
5 Zezwolenie na pogłębienie o 2 miejsca 500,00 zł
6 Opłata dla firm pogrzebowych, które obsługują uroczystości pogrzebowe i korzystają z infrastruktury cmentarza 60,00 zł

Cennik opłat cmentarnych zarządcy cmentarza

Lp Rodzaj usługi Cena
1 Opłata na utrzymanie cmentarza do każdego pochówku * 1200,00 zł
2 Demontaż pomnika 300,00 zł
3 Przygotowanie grobu do pochówku 150,00 zł
4 Rozkucie grobu do pochówku 150,00 zł
5 Podkop grobu 450,00 zł
6 Ekshumacja z grobu ziemnego / jednej osoby 1600,00 zł
7 Ekshumacja z grobu murowanego / jednej osoby 600,00 zł
8 Ekshumacja do pogłębienia grobu / jednej osoby 500,00 zł
9 Zgruzowanie starego pomnika/nagrobka 500,00 zł
10 Grób jednomiejscowy poprzez remont grobu 2600,00 zł
11 Grób dwumiejscowy poprzez remont grobu 4000,00 zł

Cennik opłat za wjazd na cmentarz

Lp Rodzaj usługi Cena
1 Wjazd na cmentarz celem ułożenia kostki przy jednym grobie 60,00 zł
2 Wjazd na cmentarz celem postawienia jednego pomnika 100,00 zł

* Opłata na utrzymanie cmentarza do każdego pochówku - Opłata na utrzymanie cmentarza pobierana jest za czynności Zarządcy Cmentarza związane z pochowaniem zwłok, polegających w szczególności na:

 • Wywóz nieczystości,
 • dzierżawa i konserwacja pojemników na śmieci,
 • konserwacja zieleni,
 • utrzymanie czystości na cmentarzu,
 • odśnieżanie i likwidacja śliskich alejek,
 • remont alejek dotychczas istniejących,
 • utrzymanie biura administracji cmentarza,
 • opryski na kwaterach grobów ziemnych oraz na niezagospodarowanej części cmentarza,
 • bieżącą obsługę i konserwację bazy danych programu ewidencyjnego zmarłych oraz wyszukiwarki internetowej,
 • oznakowanie kwater,
 • opłata nie dotyczy dzieci do 18 lat.